Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12 (2005) Adel in het Westerkwartier in de late Middeleeuwen Details   PDF
Redmer Alma
 
Vol 13 (2006) Adel in Nederland: ‘niet meer zichtbaar, wel merkbaar’. Resultaten van de enquête onder leden van de Nederlandse adel, november 2005 Details   PDF
F.F. de Smeth van Alphen
 
Vol 24 (2017) Adel op de pastorie. Aristocratische huwelijken van predikanten in de negentiende eeuw Abstract   PDF
Fred Vogelzang
 
Vol 19 (2012) Adel tijdens Opstand en Republiek. Oude en nieuwe perspectieven Details   PDF
Conrad Gietman
 
Vol 18 (2011) Adel und interregionalität in den Ostniederlanden und Nordwestdeutschland Details   PDF
Hanno Brand
 
Vol 11 (2004) Adel, verwantschap en dynastieke staat in Frankrijk Details   PDF
O. Schutte
 
Vol 8, No 1-2 (2001) Adellijke banden Details   PDF
Redmer Alma
 
Vol 23 (2016) Adellijke beschermers van een christelijke gemeenschap. Veluwse edelen tussen machtswerking en religieuze verandering in de zestiende eeuw Details   PDF
Jos de Weerd
 
Vol 23 (2016) Adellijke egodocumenten Details   PDF
Leon Wessels
 
Vol 4, No 1 (1997) Adellijke religieuzen Details
Redmer Alma
 
Vol 4, No 1 (1997) Adellijke religieuzen Details   PDF
Redmer Alma
 
Vol 21 (2014) Adellijke schaduwwerelden in Gelderland Details   PDF
Conrad Gietman
 
Vol 21 (2014) Adellijke vriendschap aan het zeventiende-eeuwse Franse hof Details   PDF
Erik Swart
 
Vol 16 (2009) Adelsgeschiedenis of familiehistorie? Details   PDF
Vincent Sleebe
 
Vol 23 (2016) Adelshistoricus tegen wil en dank. Een interview met Frederik Buylaert Details   PDF
Nikolaj Bijleveld
 
Vol 21 (2014) Adelsrecht in de hedendaagse Europese monarchieën. Het Nederlandse adelsrecht in vergelijking met andere Europese adelsstatuten Details   PDF
Gerard-René de Groot
 
Vol 9, No 1-2 (2002) Adelsstatuut en adelsboekjes in Europa vanaf 1800 Details   PDF
O. Schutte
 
Vol 7, No 1 (2000) Adolph Werner C.W. van Pallandt tot Walfort (1733-1813). Levensschets van een Gelders edelman Details   PDF
Renée Smid
 
Vol 12 (2005) Afnemende adellijke homogamie binnen de Duits-Oostenrijkse adel in de twintigste eeuw? Een vergelijking met de Nederlandse adel Details   PDF
Jaap Dronkers
 
Vol 6, No 1 (1999) Agnes Aemilia van Pallandt (1732-1805). Een freule met ambitie Details   PDF
M. Monas
 
Vol 1, No 2 (1993) Alexander Frederikvan Spaen (1619-1692) als bouwheer Details   PDF
H.M.J. Tromp
 
Vol 20 (2013) American mimicry? De planteraristocratie en de Amerikaanse burgeroorlog Details   PDF
Wybren Verstegen
 
Vol 15 (2008) Antonius als adelsheilige. Liefdadigheid en memoriecultuur in de late Middeleeuwen Details   PDF
Kees Kuiken
 
Vol 17 (2010) Aristocracy, Roman Fleuve and Culture History. Louis Couperus’ The Books of the Small Souls and Dutch High Society around 1900 Details   PDF
Yme Kuiper
 
Vol 15 (2008) Aristocraten aan de top. Recent biografisch onderzoek en adelsgeschiedenis Details   PDF
Yme Kuiper
 
26 - 50 of 422 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>