Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 2 (2000) 'De adellijke huizinge te Doorn'. Een Utrechtse ridderhofstad; haar lusten en lasten Details   PDF
Ph.M. Bosscher
 
Vol 6, No 2 (1999) 'Een allerneeteligst caracter' Details   PDF
M.V.T. Tenten
 
Vol 3, No 2 (1995) 'Het hoog adelyk en adelryk Zeelant'. De Zeeuwse adel eind dertiende, begin veertiende eeuw Details   PDF
W.H. Lenselink
 
Vol 3, No 1 (1995) 'Het recht om te jagen'. Over de rol van de adel in de economische geschiedenis van de Republiek Details   PDF
S.W. Verstegen
 
Vol 3, No 2 (1995) 'Huygens en de hofdames van de stadhouder' Details   PDF
H. Wassenaar
 
Vol 1, No 2 (1993) 'Op valsche voorspiegeling'. De adeldom van de families Van Bevervoorden en Van Binckhorst Details   PDF
A.J. Gevers
 
Vol 5, No 2 (1998) 'So lange memorie van menschen kan gedencken'. Het ontstaan en de functie van de portretreeks met de landscommandeurs van de Balije van Utrecht Details   PDF
Daantje Meuwissen, Truus van Bueren
 
Vol 6, No 2 (1999) 'Zusammenhalten und gemeinsam attaqieren!' Details   PDF
M.J.F. Lindeijer
 
Vol 24 (2017) A new nobility and a new urban history Abstract   PDF
Ben Pope
 
Vol 19 (2012) About the authors Details   PDF
Redactie Virtus
 
Vol 16 (2009) Abstracts Details   PDF
Redactie Virtus
 
Vol 17 (2010) Abstracts Details   PDF
Redactie Virtus
 
Vol 18 (2011) Abstracts Details   PDF
Redactie Virtus
 
Vol 19 (2012) Abstracts Details   PDF
Redactie Virtus
 
Vol 24 (2017) Achter de schermen. Het dagelijks leven aan het hof van de graven van Blois Abstract   PDF
Hanneke Ronnes
 
Vol 14 (2007) Adel als herinneringsgroep Details   PDF
Yme Kuiper
 
Vol 21 (2014) Adel als Idee. Zum Wesen des deutschen Adels in der Moderne Details   PDF
Michael Seelig
 
Vol 17 (2010) Adel en aanpassing Details   PDF
Ph.M. Bosscher
 
Vol 21 (2014) Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814 Details   PDF
Arianne Baggerman, Rudolf Dekker
 
Vol 24 (2017) Adel en heerlijkheden in Québec. De opkomst en het voortleven van een sociale groep en een feodaal instituut (ca. 1600-2000) Abstract   PDF
Benoît Grenier, Wybren Verstegen
 
Vol 16 (2009) Adel en natuurschoon in Nederland 1928-1973 Details   PDF
Wybren Verstegen
 
Vol 19 (2012) Adel en staat in vroegmodern Europa. De omkering van een geschiedbeeld Details   PDF
Jeroen Duindam
 
Vol 12 (2005) Adel in België Details   PDF
O. Schutte
 
Vol 16 (2009) Adel in de achttiende eeuw: smaak en distinctie. Een verkenning van het veld Details   PDF
Yme Kuiper
 
Vol 11 (2004) Adel in Europa tijdens het Oude Bewind Details   PDF
Jean Streng
 
1 - 25 of 422 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>