Author Details

Buylaert, Frederik

  • Vol 20 (2013) - Short Contributions
    De adelsgeschiedenis van het Iberische schiereiland herzien. Elitevorming en sociale dynamiek in laatmiddeleeuws Castiliƫ, Aragon en Navarra
    Details  PDF