Virtus 24 (2017)

Virtus. Journal of Nobility Studies, Vol. 24 (2017)

Introduction [PDF]

Articles

 • Benoît Grenier en Wybren Verstegen – Adel en heerlijkheden in Québec. De opkomst en het voortleven van een sociale groep en een feodaal instituut (ca. 1600-2000)
 • Maarten Prins – Handel in heerlijkheden. Aankoop van Hollandse heerlijkheden en motieven van kopers 1600-1795
 • Lidewij Nissen – Beschermd en berucht. De manoeuvreerruimte van jonker Ernst Mom binnen het rechtssysteem van zestiende-eeuws Gelre
 • Quinten Somsen – Prussia’s Franconian undertaking. Dynasty, law, and politics in the Holy Roman Empire (1703-1726)
 • Friederike Scholten – Gutsbesitzer zwischen Repräsentation und Wirtschaftsführung. Das Gut Nordkirchen in Westfalen im 18. und 19. Jahrhundert
 • Fred Vogelzang – Adel op de pastorie. Aristocratische huwelijken van predikanten in de negentiende eeuw

Short Contributions and Book Reviews

 • Monique M.A. van Veen – Object in context: Het middeleeuwse Binnenhof [PDF]
 • Yme Kuiper en Huibert Schijf – What do Dutch nobles think about themselves? Some notes on a 2016 survey on the identity of the Dutch nobility
 • Mart van Oers – Matthijs van der Merwede. Een zeventiende-eeuwse libertijn en/of bekeerling?
 • Leon Wessels en Evelyn Ligtenberg – Wonen, vechten en besturen. Verslag van het symposium ‘Borgmannen en Borgmanshuizen. Landsheerlijke dienst en standsbewustzijn’, 22 en 23 oktober 2015, Heek-Nienborg
 • Hanneke Ronnes – Achter de schermen. Het dagelijks leven aan het hof van de graven van Blois
 • Ben Pope – A new nobility and a new urban history
 • Marie-Ange Delen – Het album amicorum als spiegel van de leefwereld van jonge vrouwen
 • Maarten Prins – Heerlijkheden in Holland in kaart gebracht
 • Ronald van Immerseel – Walcherse weelde
 • Luc Duerloo – Huismerk Oranje-Nassau
 • Yme Kuiper – Reizen in een burgerlijk Hof van Eden
 • Yme Kuiper – Trouw aan de keizer. Dagboeken van een vleugeladjudant
 • Paul Janssens – De Europese adel en de natie
 • Sophie Reinders – Het is nooit af. Een interview met Marietje van Winter [PDF]
Advertisements