Virtus 23 (2016)

Virtus. Journal of Nobility Studies, Vol. 23 (2016)

Introduction [PDF]

Articles

 • Ben Pope – Finding safety in feuding. Nobles’ responses to Nuremberg’s rural security policy in the mid-fifteenth century
 • Jos de Weerd – Adellijke beschermers van een christelijke gemeenschap. Veluwse edelen tussen machtswerking en religieuze verandering in de zestiende eeuw
 • Michael Seelig – The longing for leadership. Collective memory of nobles, the perception of their present days, and the need for ‘noble-minded personalities’ in the Weimar Republic

Dossier

 • Yme Kuiper – Landed elites, landed estates and life styles in Europe (1880-2000). A historiographical balance and a research agenda
 • Elizabeth C. Macknight – Dining in aristocratic households of nineteenth-century France. A study of female authority
 • Alex Snellman – The economic and social transformation of the Finnish landed elite, 1800-2000
 • Elyze Storms-Smeets – From elite to public landscapes. The case of the Klarenbeek estate in Arnhem, 1880-1950
 • Daniel Menning – Redefining nobility. Germany during the nineteenth and early twentieth centuries

Short Contributions and Book Reviews

 • Mei jet Broers – Object in context: De zestiende-eeuwse ‘adelskroniek’ van graaf Floris I van Pallandt [PDF]
 • Yme Kuiper – In memoriam Jaap Dronkers (1945-2016) [PDF]
 • Steven Thiry – Makelaars in adellijke communicatie. De evolutie van het herautschap in het Heilig Roomse Rijk (twaalfde-zestiende eeuw)
 • Arjan Nobel – Tussen hof en gewest. De Utrechtse makelaars van Willem III
 • Jaap Geraerts – Multifaceted and malleable. Dynastic identities in the early modern era [PDF]
 • Leon Wessels – Adellijke egodocumenten
 • Hanneke Ronnes – Het huis van de adel en andere elites. De buitenplaats in de Republiek onder het vergrootglas
 • Matthew Vester – Changing to stay the same. Seventeenth-century French nobles and modernity [PDF]
 • Vincent Sleebe – Edelman of Brabander?
 • Mineke Bosch – Strijdbaarheid en tragiek. Dubbelbiografie van twee markante zusters
 • John Palatini – ‘…nicht unterzugehen in der Masse Mensch’. Die Transformation des ehemaligen ostelbischen Adels in eine Erinnerungs- und Gesinnungsgemeinschaft [PDF]
 • Nikolaj Bijleveld – Adelshistoricus tegen wil en dank. Een interview met Frederik Buylaert
Advertisements