Virtus 22 (2015)

Virtus. Journal of Nobility Studies, Vol. 22 (2015)

Introduction [PDF]

Articles

 • Willem A. van Ham – Bergen op Zoom. Residentie en stad
 • Maarten Prins – Heren van Holland. Het bezit van Hollandse heerlijkheden onder adel en patriciaat (1500-1795)
 • Renske Koster – De invloed van esthetische ontwikkelingen op de reisbeleving. De waardering van Engelse en Duitse adellijke residenties door Nederlandse reizigers in de achttiende eeuw
 • Leon Wessels – Jagen naar macht. Jachtrechten en verschuivende machtsverhoudingen in Twente, 1747-1815
 • Wybren Verstegen – Een ‘uitgebreide aristocratie’ of een ‘gematigd democratisch beginsel’? Van Hogendorp en de adel als vertegenwoordiger van het platteland (1813-1842)
 • Jolien Gijbels – Beleven en herinneren op het slagveld van Waterloo. Een adellijk perspectief (1815-1870)
 • Fred Vogelzang – Elites country house culture in nineteenth-century Limburg
 • Claartje Wesselink – De reizende jonkheer. Museumdirecteur Willem Sandberg als cultureel diplomaat

Short Contributions and Book Reviews

 • Kees Kuiken – Object in context: Een ‘ontbijtje’ uit Noordwijk. Zeventiende-eeuwse vroomheid en adelspretentie [PDF]
 • Wijnand W. Mijnhardt – Van republiek naar monarchie. De spanning tussen aristocratische en burgerlijke idealen (1750-1850)
 • Federico LattanzioI signori di castelli. The Italian military nobility of the fifteenth and sixteenth centuries [PDF]
 • Liesbeth Geevers – Een obsessieve vorst?
 • Gerrit Verhoeven – Een kroongetuige op reis
 • Redmer Alma – Wapens van de Nederlandse adel
 • Mirjam Hoijtink – Het buitenhuis van Osman Hamdi Bey aan de Bosporus. Een lieu de mémoire van culturele transformatie in Turkije
 • Marc Glaudemans – Nieuwe perspectieven op de Amsterdamse buitenplaatsen
 • Ellis Wasson – European nobilities in the twentieth century [PDF]
 • Nikolaj Bijleveld – Verhalen over de Midden-Europese adel. Een interview met Jaap Scholten [PDF]
Advertisements