Virtus 21 (2014)

Virtus. Journal of Nobility Studies, Vol. 21 (2014)

Introduction [PDF]

Articles

 • Tadhg O’Keeffe – Aula and camera. The architecture of public and private lives in medieval Irish castles [PDF]
 • Ferry Gouwens – Johan van Reede van Renswoude. Een Utrechtse edelman en zijn politieke netwerk in de Republiek (1634-1682)
 • Gerd Dethlefs – Dienst jenseits der Grenze. Adelige Offiziere in Overijssel und im Münsterland, 1650-1802 [PDF]
 • Hanneke Ronnes and Bob van Toor – Op bezoek bij de adel. De buitenplaats als ‘protomuseum’ vanaf de late zeventiende tot de late negentiende eeuw
 • Fred Vogelzang – Blauw bloed in het lokale bestuur. Adellijke burgemeesters in de provincie Utrecht in de negentiende eeuw
 • Simon Unger and Jaap Dronkers Do you really need a castle? Material inheritance and noble status symbols in present-day society [PDF]

Short Contributions and Book Reviews

 • Sanne Frequin – Object in context: Een tombe als stamboom. Verbeelding van de dynastie voor de eeuwigheid [PDF]
 • Roos van Oosten – Floris V is niet Floris V, maar is Willem II wel Willem II? Hoe historische beroemdheden een dronkenschap van historische sensatie teweeg kunnen brengen
 • Arianne Baggerman and Rudolf Dekker – Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814
 • Gerard-René de Groot – Adelsrecht in de hedendaagse Europese monarchieën. Het Nederlandse adelsrecht in vergelijking met andere Europese adelsstatuten
 • Peter Hoppenbrouwers – Middeleeuwse miljardairs
 • Dirk Schoenaers In the city and the world. Appreciations of late-medieval Burgundian courtly culture [PDF]
 • José Eloy Hortal Muñoz The role of dynastic households at early modern courts [PDF]
 • Violet Soen – Aristocratische dynastieën in de vroegmoderne tijd. Identiteitsbeleving op het kruispunt tussen verleden en heden
 • Erik Swart Adellijke vriendschap aan het zeventiende-eeuwse Franse hof
 • Arnold Witte Status anxiety in Venetian baroque interiors [PDF]
 • Yme Kuiper Plantages, landgoederen en notabelen
 • Conrad Gietman Adellijke schaduwwerelden in Gelderland
 • Evert Paul Veltkamp Joodse adel in het Koninkrijk der Nederlanden en in enkele andere Europese landen
 • Michael Seelig Adel als Idee. Zum Wesen des deutschen Adels in der Moderne [PDF]
 • Nikolaj Bijleveld Elites, geschiedenis en vergelijkend onderzoek. Een interview met Jeroen Duindam [PDF]
Advertisements