Virtus 19 (2012)

Virtus. Yearbook of the History of the Nobility, Vol. 19 (2012)

Introduction

Articles

 • Arie van Steensel – Op naar revisie en synthese. Recente trends in het onderzoek naar de adel in de middeleeuwse Nederlanden
 • Jeroen Duindam – Adel en staat in vroegmodern Europa. De omkering van een geschiedbeeld
 • Conrad Gietman – Adel tijdens Opstand en Republiek. Oude en nieuwe perspectieven
 • Yme Kuiper – Aristocratische distinctie en aan de top blijven. Dertig jaar onderzoek naar de Nederlandse adel in de lange negentiende eeuw
 • Simon Unger and Jaap Dronkers Why and how does the Dutch nobility retain its social relevance?
 • Michaël Green  Educating Johan Willem Friso (1687-1711) of Nassau-Dietz. Huguenot Tutorship at the Court of the Frisian Stadtholders [PDF]
 • Martin van den Broeke  Kunst verzamelen, mecenaat en statusvertoon. De verzamelingen van Hendrik van Slingelandt (1702-1759) als distinctiemiddel

Dossier

 • Yme Kuiper and Vincent Sleebe – Naar nieuwe wegen voor elite- en adelsonderzoek in Nederland
 • Jan de Vries – De-urbanization in a Modern Economy Reflections on Towards a New Template for Dutch History [PDF]
 • Piet van Cruyningen – Van desurbanisatie in Zeeland naar een nieuwe periodisering van de Nederlandse geschiedenis
 • Paul Brusse and Wijnand Mijnhardt – Towards a new template for Dutch history [PDF]

Short Contributions and Book Reviews

 • David Crouch – Captives in the Head of Montesquieu. Some Recent Work on Medieval Nobility [PDF]
 • Nicholas Vincent – New Departures in the History of Medieval English Aristocracy [PDF]
 • Paul de Win – De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen in kaart gebracht
 • Harm von Seggern – Kleines Detail und großer Zusammenhang: Sozialgeschichte der Ritterorden im Norden [PDF]
 • Redmer Alma – De schaduw van de voorouders
 • Ellis Wasson – Defining the Nobility: Law, Politics, and Culture [PDF]
 • Jaap Geraerts – Noble Resilience in Early Modern Europe [PDF]
 • Jan Hein Furnée – Panorama van de Nederlandse adelcultuur
 • Pieter Stokvis – Aristocratische macht, welstand en levensstijl
Advertisements