Vol 24 (2017)

Vol 24 (2017)

Introduction
PDF
Inhoudsopgave; Ten geleide
 
Articles
PDF
Benoît Grenier, Wybren Verstegen
9-29
PDF
Maarten Prins
31-56
PDF
Lidewij Nissen
57-74
PDF
Quinten Somsen
75-104
PDF
Friederike Scholten
105-128
PDF
Fred Vogelzang
129-150
Object in Context
PDF
Het middeleeuwse Binnenhof
Monique van Veen
151-172
Short Contributions
PDF
What do Dutch nobles think about themselves? Some notes on a 2016 survey on the identity of the Dutch nobility
Yme Kuiper, Huibert Schijf
173-186
PDF
Matthijs van der Merwede. Een zeventiende-eeuwse libertijn en/of bekeerling?
Mart van Oers
187-199
PDF
Wonen, vechten en besturen. Verslag van het symposium ‘Borgmannen en Borgmanshuizen. Landsheerlijke dienst en standsbewustzijn’, 22 en 23 oktober 2015, Heek-Nienborg
Leon Wessels, Evelyn Ligtenberg
200-202
PDF
Hanneke Ronnes
203-206
PDF
Ben Pope
207-212
PDF
Marie-Ange Delen
213-217
PDF
Maarten Prins
218-221
PDF
Ronald van Immerseel
222-225
PDF
Luc Duerloo
226-229
PDF
Yme Kuiper
230-236
PDF
Yme Kuiper
237-244
PDF
Paul Janssens
244-248
Interview
PDF
Het is nooit af. Een interview met Marietje van Winter
Sophie Reinders
249-256