Vol 23 (2016)

Vol 23 (2016)

Introduction
PDF
Inhoudsopgave; Ten geleide
 
Articles
PDF
Finding safety in feuding. Nobles’ responses to Nuremberg’s rural security policy in the mid-fifteenth century
Ben Pope
11-32
PDF
Adellijke beschermers van een christelijke gemeenschap. Veluwse edelen tussen machtswerking en religieuze verandering in de zestiende eeuw
Jos de Weerd
33-56
PDF
The longing for leadership. Collective memory of nobles, the perception of their present days, and the need for ‘noble-minded personalities’ in the Weimar Republic
Michael Seelig
57-84
Dossier
PDF
Landed elites, landed estates and lifestyles in Europe (1880-2000). A historiographical balance and a research agenda
Yme Kuiper
85-104
PDF
Dining in aristocratic households of nineteenth-century France. A study of female authority
Elizabeth C. Macknight
105-124
PDF
The economic and social transformation of the Finnish landed elite, 1800-2000
Alex Snellman
125-146
PDF
From elite to public landscapes. The case of the Klarenbeek estate in Arnhem, 1880-1950
Elyze Storms-Smeets
147-168
PDF
Redefining nobility. Germany during the nineteenth and early twentieth centuries
Daniel Memming
169-186
Object in Context
PDF
De zestiende-eeuwse ‘adelskroniek’ van graaf Floris I van Pallandt
Mei jet Broers
187-204
Short Contributions
PDF
In memoriam Jaap Dronkers (1945-2016)
Yme Kuiper
205-209
PDF
Makelaars in adellijke communicatie. De evolutie van het herautschap in het Heilig Roomse Rijk (twaalfde-zestiende eeuw)
Steven Thiry
210-215
PDF
Tussen hof en gewest. De Utrechtse makelaars van Willem III
Arjan Nobel
216-218
PDF
Multifaceted and malleable. Dynastic identities in the early modern era
Jaap Geraerts
219-221
PDF
Adellijke egodocumenten
Leon Wessels
221-226
PDF
Het huis van de adel en andere elites. De buitenplaats in de Republiek onder het vergrootglas
Hanneke Ronnes
227-231
PDF
Changing to stay the same. Seventeenth-century French nobles and modernity
Matthew Vester
232-234
PDF
Edelman of Brabander?
Vincent Sleebe
236-238
PDF
Strijdbaarheid en tragiek. Dubbelbiografie van twee markante zusters
Mineke Bosch
239-245
PDF
‘… nicht unterzugehen in der Masse Mensch.’ Die Transformation des ehemaligen ostelbischen Adels in eine Erinnerungs- und Gesinnungsgemeinschaft
John Palatini
244-248
Interview
PDF
Adelshistoricus tegen wil en dank. Een interview met Frederik Buylaert
Nikolaj Bijleveld
249-254