Vol 22 (2015)

Vol 22 (2015)

Introduction
PDF
Inhoudsopgave; Ten geleide
 
Articles
PDF
Bergen op Zoom. Residentie en stad
Willem van Ham
9-36
PDF
Heren van Holland. Het bezit van Hollandse heerlijkheden onder adel en patriciaat (1500-1795)
Maarten Prins
37-62
PDF
De invloed van esthetische ontwikkelingen op de reisbeleving. De waardering van Engelse en Duitse adellijke residenties door Nederlandse reizigers in de achttiende eeuw
Renske Koster
63-80
PDF
Jagen naar macht. Jachtrechten en verschuivende machtsverhoudingen in Twente, 1747-1815
Leon Wessels
81-102
PDF
Een ‘uitgebreide aristocratie’ of een ‘gematigd democratisch beginsel’? Van Hogendorp en de adel als vertegenwoordiger van het platteland (1813-1842)
Wybren Verstegen
103-124
PDF
Beleven en herinneren op het slagveld van Waterloo. Een adellijk perspectief (1815-1870)
Jolien Gijbels
125-146
PDF
Elites and country house culture in nineteenth-century Limburg
Fred Vogelzang
147-170
PDF
De reizende jonkheer. Museumdirecteur Willem Sandberg als cultureel diplomaat
Claartje Wesselink
171-188
Object in Context
PDF
Een ‘ontbijtje’ uit Noordwijk. Zeventiende-eeuwse vroomheid en adelspretentie
Kees Kuiken
189-202
Short Contributions
PDF
Van republiek naar monarchie. De spanning tussen aristocratische en burgerlijke idealen (1750-1850)
Wijnand W. Mijnhardt
203-217
PDF
I signori di castelli. The Italian military nobility of the fifteenth and sixteenth centuries
Federico Lattanzio
218-221
PDF
De obsessieve vorst?
Liesbeth Geevers
222-226
PDF
Wapens van de Nederlandse adel
Redmer Alma
227-231
PDF
Een kroongetuige op reis
Gerrit Verhoeven
232-235
PDF
Het buitenhuis van Osman Hamdi Bey aan de Bosporus. Een lieu de mémoire van culturele transformatie in Turkije
Mirjam Hoijtink
236-241
PDF
Nieuwe perspectieven op de Amsterdamse buitenplaatsen
Marc Glaudemans
242-245
PDF
European nobilities in the twentieth century
Ellis Wasson
246-250
Interview
PDF
Verhalen over de Midden-Europese adel. Een interview met Jaap Scholten
Nikolaj Bijleveld
251-256