Vol 21 (2014)

Vol 21 (2014)

Introduction
PDF
Inhoudsopgave; Ten geleide
 
Articles
PDF
Aula and camera. The architecture of public and private lives in medieval Irish castles
Tadhg O'Keeffe
11-36
PDF
Johan van Reede van Renswoude. Een Utrechtse edelman en zijn politieke netwerk in de Republiek (1634-1682)
Ferry Gouwens
37-57
PDF
Dienst jenseits der Grenze. Adelige Offiziere in Overijssel und im Münsterland 1650-1802
Gerd Dethlefs
59-86
PDF
Op bezoek bij de adel. De buitenplaats als ‘protomuseum’ vanaf de late zeventiende tot de late negentiende eeuw
Hanneke Ronnes, Bob van Toor
87-110
PDF
Blauw bloed in het lokale bestuur. Adellijke burgemeesters in de provincie Utrecht in de negentiende eeuw
Fred Vogelzang
111-128
PDF
Do you really need a castle? Material inheritance and noble status symbols in present-day society
Simon Unger, Jaap Dronkers
129-150
Object in Context
PDF
Een tombe als stamboom. Verbeelding van de dynastie voor de eeuwigheid
Sanne Frequin
151-158
Short Contributions
PDF
Floris V is niet Floris V, maar is Willem II wel Willem II? Hoe historische beroemdheden een dronkenschap van historische sensatie teweeg kunnen brengen
Roos van Oosten
159-172
PDF
Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814
Arianne Baggerman, Rudolf Dekker
173-182
PDF
Adelsrecht in de hedendaagse Europese monarchieën. Het Nederlandse adelsrecht in vergelijking met andere Europese adelsstatuten
Gerard-René de Groot
183-194
PDF
Middeleeuwse miljardairs
Peter Hoppenbrouwers
195-199
PDF
In the city and the world. Appreciations of late-medieval Burgundian courtly culture
Dirk Schoenaers
200-206
PDF
The role of dynastic households at early modern courts
José Eloy Hortal Muñoz
207-212
PDF
Aristocratische dynastieën in de vroegmoderne tijd. Identiteitsbeleving op het kruispunt tussen verleden en heden
Violet Soen
213-215
PDF
Adellijke vriendschap aan het zeventiende-eeuwse Franse hof
Erik Swart
216-218
PDF
Status anxiety in Venetian baroque interiors
Arnold Witte
219-222
PDF
Plantages, landgoederen en notabelen
Yme Kuiper
223-230
PDF
Adellijke schaduwwerelden in Gelderland
Conrad Gietman
231-237
PDF
Joodse adel in het Koninkrijk der Nederlanden en in enkele andere Europese landen
Evert Paul Veltkamp
238-244
PDF
Adel als Idee. Zum Wesen des deutschen Adels in der Moderne
Michael Seelig
245-250
Interview
PDF
Elites, geschiedenis en vergelijkend onderzoek. Een interview met Jeroen Duindam
Nikolaj Bijleveld
251-256