Vol 16 (2009)

Vol 16 (2009)

Introduction
PDF
Inhoud; Ten geleide
 
Articles
PDF
Adel in de achttiende eeuw: smaak en distinctie. Een verkenning van het veld
Yme Kuiper
9-18
PDF
Gelijkheid en onderscheid in de adellijke begrafenisrituelen van de achttiende eeuw
Nikolaj Bijleveld
19-33
PDF
De Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht. Een adellijk distinctie-instrument in de Republiek der Verenigde Nederlanden gedurende de achttiende eeuw
Renger de Bruin
34-53
PDF
Mannen in harnas. Portretten van Overijsselse riddermatigen in de zeventiende en achttiende eeuw
A.J. Mensema
54-67
PDF
Vorstelijk mecenaat of cultuurbeleid? Stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen en de kunsten
Edwin van Meerkerk
68-82
PDF
Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (1613-1693). Secretaris, hofmeester en raadsheer in dienst van de vorsten van Nassau-Dietz
S. Groenveld
83-118
PDF
Nachbarn, Verwandte, Verbündete. Der münsterische Adel und die Niederlande im konfessionellen Zeitalter (1550-1650)
Bastian Gillner
119-132
PDF
Bevoorrechte bastaarden. Hun identificatie en sociale identiteit in Holland (1200-1523)
Kees Kuiken
133-152
PDF
Noble Gaelic identity in medieval and modern Ireland
Andrew Tierney
153-176
PDF
Adel en natuurschoon in Nederland 1928-1973
Wybren Verstegen
177-194
Short Contributions
PDF
Oude en nieuwe benaderingen in de Nederlandse en Belgische adelsgeschiedenis
Rienk Vermij
199-202
PDF
Toegankelijke biografie in afwachting van volwaardige studie
B. Woelderink
202-204
PDF
Gelderse adel en zijn huizen
Ph.M. Bosscher
204-207
PDF
De boekstaving van distinctiedrang
Egbert Wolleswinkel
208-212
PDF
Royals, nobles and confidants. Case-studies chronicling the courts of France, England and the Low Countries (1649-1718)
Hanneke Ronnes
212-217
PDF
Adelsgeschiedenis of familiehistorie?
Vincent Sleebe
217-219
PDF
Biografie van een veelzijdige negentiende-eeuwse baron tegen wil en dank
Richard Paping
220-222
PDF
Schittering en schaduw
F.J.M. Feldbrugge
222-224
PDF
‘Niet zomaar een kunstenares’
Ph.M. Bosscher
224-226
PDF
Nobility in Europe during the twentieth century: memories, loyalties and advantages in context. Conference review
Dražen Cepic
227-230
Miscellaneous
PDF
Abstracts
 
195-198
PDF
Auteurs
 
231-232