Vol 13 (2006)

Vol 13 (2006)

Introduction
PDF
Inhoudsopgave; Ten geleide
 
Articles
PDF
Adel in Nederland: ‘niet meer zichtbaar, wel merkbaar’. Resultaten van de enquête onder leden van de Nederlandse adel, november 2005
F.F. de Smeth van Alphen
7-43
PDF
Hoe ‘adellijk’ is de adel in het huidige Nederland? Antropologische en sociologische kanttekeningen bij de in 2005 gehouden enquête onder de Nederlandse adel
Jaap Dronkers, Auke Huistra, Yme Kuiper
44-61
PDF
De Russische adelsgeschiedenis
F.J.M. Feldbrugge
62-77
PDF
‘Een hoogst verdienstelijk burger’. Het leven van Mr. Frans Godard baron van Lynden, heer van Hemmen (1761-1845)
Kees Kuiken
78-113
PDF
De landelijke elite in negentiende-eeuws Twente. Textielindustriëlen als landgoedeigenaren en hun relatie met de lokale adel
Elyze Storms-Smeets
114-131
PDF
Duitse connecties. De heroprichting van de Johanniter Orde in Nederland
Kees Bruin
132-145
PDF
Dienstbaar moet je zijn. Over monarchie, hofadel en de constructie van adelsidentiteit in Nederland en Duitsland
Yme Kuiper
146-159
Short Contributions
PDF
De Liudgeriden: homines franci of niet?
Kees Kuiken, Johanna Maria van Winter
160-163
PDF
De eerste Van Pallandts
O. Schutte
164-165
PDF
De opgang van een Hollands riddergeslacht
Rienk Vermij
165-168
PDF
Vijfhonderd jaar landgoederen in Denemarken (III)
Nikolaj Bijleveld
169-173
PDF
Tot de bedelstaf verheven
Joke Draaijer
173-178
PDF
Landgoederen in de Achterhoek
Wybren Verstegen
178-180
PDF
Licht uit het oosten: adelsgeschiedenis in Duitsland
Yme Kuiper
180-182
PDF
Een nieuw ideaal voor oude adel. Pierre de Coubertin en la pédagogie sportive
Daniël Rewijk
183-187
PDF
Een weerzien. Rondgang langs Nederlandse kastelen aan de hand van Moes en Sluyterman, annex enkele gedachten over de adellijke woonstede ‘toen en nu’
Ph.M. Bosscher
188-197
Miscellaneous
PDF
Auteurs
 
198