Vol 12 (2005)

Vol 12 (2005)

Introduction
PDF
Inhoudsopgave; Ten geleide
 
Articles
PDF
De Liudgeriden (ca. 711-877). De oudste bekende adellijke familie van Nederland
Kees Kuiken
7-34
PDF
Adel in het Westerkwartier in de late Middeleeuwen
Redmer Alma
35-74
PDF
De architectuur van koning-stadhouder Willem III in het licht van zijn vriendschapsbanden
Hanneke Ronnes
75-89
PDF
De zoeker en de ziener. Het bewogen leven van Philip baron van Pallandt van Eerde
Joke Draaijer
90-109
PDF
Impressies van een zoektocht naar adellijke identiteit in Nederland
Madelon van Duren
110-120
PDF
Afnemende adellijke homogamie binnen de Duits-Oostenrijkse adel in de twintigste eeuw? Een vergelijking met de Nederlandse adel
Jaap Dronkers
121-139
Short Contributions
PDF
Familie en macht. Bronnenstudie over de Brabantse Berthouts
Kees Kuiken
140-144
PDF
Vijfhonderd jaar landgoederen in Denemarken (II)
Nikolaj Bijleveld
145-149
PDF
Versailles zonder franje
H. Wassenaar
149-164
PDF
Eer, patronage en statusconsumptie. Over adelsonderzoek in de vroeg-moderne tijd
Yme Kuiper
164-175
PDF
Het privé-leven van een achttiende-eeuws edelman
Willemijn Ruberg
176-178
PDF
De Bentincks in Noordwest-Duitsland
Renée Smid
178-185
PDF
Adel in België
O. Schutte
185-188
PDF
Johan Huyssen, zwager van de portretschilder Michiel van Mierevelt
Egbert Wolleswinkel
188-198
PDF
Stadhouderlijke tuinen onder Frederik Hendrik
P.F. Vlaardingerbroek
198-201
PDF
Schitteren voor de natie. Buitenplaatsen en de integratie van de Nederlandse elite
Maarten Duijvendak
201-207
Miscellaneous
PDF
Auteurs
 
208