Vol 11 (2004)

Vol 11 (2004)

Introduction
PDF
Inhoudsopgave; Ten geleide
 
Articles
PDF
Prominentie en paupertas. De grafcultuur van een twaalfde-eeuws adelsnetwerk
Kees Kuiken
7-22
PDF
De Utrechtse ridderschapsconventen in de zeventiende eeuw
Petros Samara
23-42
PDF
Utrechtse adellijke vrouwen en prebenden in de achttiende eeuw
Wilma van den Brink
43-53
PDF
Het fortuin van Henry Bentinck, eerste hertog van Portland
David Onnekink
54-72
PDF
De Mémoires van Hessel Vegilin van Claerbergen
Jacob van Sluis
73-92
PDF
Heemse in orde
K. Oosterkamp
93-103
PDF
Van de publieke naar de culturele of economische sector? Een vergelijking tussen de Nederlandse adel en het patriciaat in de twintigste eeuw
Jaap Dronkers, Huibert Schijf
104-117
PDF
Het Nederlandse adelsrecht. Een staatsrechtelijk overzicht van het vigerende adelsrecht
R.P.N. Coenraad
118-171
Short Contributions
PDF
Vijfhonderd jaar landgoederen in Denemarken
Nikolaj Bijleveld
172-175
PDF
Over de hofcultuur in de vroege Middeleeuwen
Mayke de Jong
176-178
PDF
Adel, verwantschap en dynastieke staat in Frankrijk
O. Schutte
178-180
PDF
Adel in Europa tijdens het Oude Bewind
Jean Streng
180-182
PDF
Duitse adel en nationaal-socialisme
Yme Kuiper
182-185
PDF
Van Wassenaer: een voorbeeldige adelsgeschiedenis?
Kees Kuiken
185-194
PDF
De Van Dedems en huis Den Berg
Ph.M. Bosscher
194-196
PDF
Jancko Douwema en de adel
Redmer Alma
197-200
PDF
De hoogstaangeslagenen
O. Schutte
201-203
PDF
Heerlijkheden na 1848
V.A.M. van der Burg
203-207
Miscellaneous
PDF
Auteurs
 
208