Vol 1, No 2 (1993)

Vol 1, No 2 (1993)

Introduction
PDF
Inhoudsopgave; Ten geleide
 
22-23
Articles
PDF
Alexander Frederikvan Spaen (1619-1692) als bouwheer
H.M.J. Tromp
24-34
PDF
'Op valsche voorspiegeling'. De adeldom van de families Van Bevervoorden en Van Binckhorst
A.J. Gevers
35-39
Miscellaneous
PDF
Literatuursignalement; Berichten; Auteurs
 
40-43